Pályázataink

Az Alapítvány vagyonából közvetlenül részesülni nem lehet, az Alapítvány maga szerzi be az alapítványi célt szolgáló eszközöket, és azt az arra jogosultak részére rendelkezésre bocsájtja pályázat útján. A pályázatot az alapítvány kuratóriumának elnöke írja ki és teszi közzé az alapítvány honlapján.

A MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

fizikálisan vagy mentálisan sérült gyermekek támogatása pályázatra

I. Alapvető információk

1) Pályázati kiírás célja

A jelen pályázati kiírás célja, a súlyosan és tartósan fogyatékos gyermekek, valamint a daganatos és leukémiás betegségben szenvedő gyermekek támogatása, életminőségük javításában, gyógykezelésükben, illetőleg az egészségügyi rehabiltációs tevékenységben való közreműködés.

2) Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló összeg 600.000,-Ft. A pályázat forrása a 2013. december 31. előtt az Alapítványnak átadott támogatás összege. A forrás összegének megfelelő értékű eszközök kerülnek átadásra a pályázat nyertesének.

3) Támogatás összege

Az egy pályázattal elnyerhető legmagasabb támogatás összege nincs meghatározva. Az elnyert összeg nem rendszeres támogatás, hanem a megítélt összeg értékében történő eszközök átadása a kedvezményezett részére.

4) Támogatás mértéke

A támogatás minden esetben 100%-ig vissza nem térítendő támogatás, tehát az önrész igazolására nincsen szükség.

5) Kötelező vállalások

A pályázat nyertese ebben a körben vállalni köteles, hogy személyét az alapítvány honlapján az Alapítvány közzé tegye, illetőleg az eszközök átadásával kapcsolatos fényképfelvételeket is közölje.

6) Pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot elektronikus vagy postai úton a MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány címére kell eljuttatni. Határidő: 2014. június 30.

II. Pályázók köre

A pályázók köre nem korlátozott.

Összeférhetetlenség

- A kuratórium és a döntés előkészítésében részt vevő bizottság tagjai nem nyújthatnak be pályázatot támogatásra.
- Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kuratórium és a bizottság tagjai, illetve Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik (érdekeltek) pályázatát.
- Szintén érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani olyan gazdasági társaságok támogatási kérelmét, amelyekben az érdekeltek tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek (ide nem értve a nyíltan működő részvénytársaságban fennálló részvénytulajdont), illetve amelyeknek az érdekeltek vezető tisztségviselői.
- A kuratórium és a bizottság tagja (érintett) nem vehet részt olyan támogatási kérelem elbírálásában, illetve az elbírálás előkészítésében, amelynek megítélése során tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

III. Pályázat tartalma

1) Tevékenységek

Jelen pályázat keretében a jelen pályázati kiírás I.1. pontjában meghatározott célkitűzések elősegítésére lehet támogatást elnyerni.

2) Pályázatban benyújtandó dokumentumok

- Pályázati űrlap, amely tartalmazza a rövid leírást, hogy a pályázó tevékenysége miként támogatja a pályázati kiírás I.1. pontjában meghatározott célok bármelyikét.
- Költségvetés, különös tekintettel a célok megvalósításához szükséges eszközök felsorolására

IV. Pályázatkezelés

a) Eljárási rend

A pályázati felhívás mellékletében található pályázati űrlapot – csatolt dokumentumokkal – 2014. június 30-ig kérjük eljuttatni a MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány címére (1088 Budapest, Baross u. 10. I./6.), vagy elektronikusan a info@mimozaalapitvany.hu e-mail címre. A beérkezett űrlapok kézhezvételéről az Alapítvány e-mailben tájékoztatja a pályázót. Az Alapítvány kuratóriuma 2014. július 15-ig elbírálja a pályázatokat, és ezt követően e-mailben, telefonon vagy postán értesíti a nyerteseket.

b) Elbírálási szempontok

A kuratórium döntése alapján a pályázati kiírás I.1. pontjában foglalt célkitűzések közül eszmeiségében legtöbb tevékenységet megvalósító pályázó lesz a pályázat nyertese.

c) Teljesítés ellenőrzése

A pályázati forrásból vásárolt eszközöket az Alapítvány képviseletében eljáró személy nyújtja át a pályázat nyertesének.

V. Adatok nyilvánossága

A mellékletben található Pályázati űrlapon megadott projektadatok és a pályázó neve nyilvánosságra hozhatók. A nyertes pályázatok esetében az elnyert támogatás összege is nyilvános adatnak minősül.

VI. Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket a MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány az alábbi elérhetőségeken várja.

MIMÓZA a Beteg Gyermekekért Alapítvány
Tel: +36 1 235 0876
Fax: +36 1 235 0876
E-mail: info@mimozaalapitvany.hu

Melléklet – Űrlap

Keres valamit?

Használja az alábbi formot a siteunkon való kereséshez:

Nem találja amit keres? Lépjen velünk kapcsolatba.

Kapcsolat

Elérhetőségeink:

    Cím: 1088 Budapest,
    Baross utca 10. 1. emelet 6.
    Tel: +36 1 235 0876
    Fax: +36 1 235 0876

  • email: info@mimozaalapitvany.hu